Από τον Δεκεμβριο του 2020 & τον Ιανουάριο του 2021 είχε καταθέσει ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ Χ.Μπουκώρος όπως πληροφορείται η στήλη τροπολογία στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη και στον πρώην Υφυπουργό κ. Οικονόμου (τον Δεκέμβριο του 2020), αντίστοιχη τροπολογια αυτής που ψηφίστηκε χθες για το Πήλιο και τις νομιμοποίησεις κτισμάτων, η οποία λόγω μεγάλου αριθμού τροπολογιών που είχαν κατατεθεί τότε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν συμπεριελήφθει.

Ωστοσο όπως είπε ο βουλευτής στη στήλη είχε από τότε αποσπάσει απο τον νυν Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά τη δέσμευση ότι τη εν λόγω τροπολογία θα την “περάσει” σαν διάταξη σε νομοσχέδιο της επόμενης περιόδου,, όπως και έκανε. 

Είναι σαφές ότι ο Χ.Μπουκώρος ασχέτως ποια κινητικότητα έδειξαν επί του θέματος άλλοι συνάδελφοι του, αρκετά νωρίς είχε δουλέψει για το θέμα καθώς βρισκόταν σε στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τους τοπικούς θεσμικούς φορείς όπως η Ένωση Αγροτικων Συνεταιρισμών Πηλίου που τον ευχαρίστησε με ανακοίνωση που εξέδωσε εδώ και πάρα πολύ καιρό για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι και η Ζεττα Μακρή δεν έδειξε ενδιαφέρον και κινητικότητα επί του θέματος με την ηγεσία του Υπουργείου και τους εκπροσώπους τοπικών φορέων που τους αφορά το ζήτημα όπως ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς. Το ευχαριστώ του Συνεταιρισμού το αποδεικνύει όπως και οι τηλεφιασκςψρις με την ηγεσία του Υπουργείου της Υφυπουργού. Ας μπουν λοιπόν τα γιαταγάνια μέσα… και ας κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του την προσπάθεια που έκανε για την επίλυση ενός θέματος που η αλήθεια είναι πως είναι σημαντικό για το Πήλιο.

Για την ιστορία η πρόταση τροπολογίας που είχε καταθέσει ο Χ.Μπουκώρος τον Δεκέμβριο του 2020 έγραφε:

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ

Το άρθρο 8 παρ. 1 του από 11-06-1980 Προεδρικού Διατάγματος: «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών της περιοχής Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις αυτούς και εις την περιοχήν των διοικητικών ορίων των Δήμων ή Κοινοτήτων εντός των οποίων ανήκουν αυτοί, (ΦΕΚ 374/Δ/1980)» συμπληρώνεται ως εξής:

Επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές, χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικά παραγόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και φυσικά παραγόμενων προϊόντων της περιοχής, εφαρμοζομένων των όρων δόμησης του άρθρου 1 του από 24/5/85 Π.Δ.(ΦΕΚ 270 Δ)».

Ενω η διάταξη που εισήχθη χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ως υπουργική τροπολογία και ψηφίστηκε λέει:

Άρθρο 4

Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του

Πηλίου — Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 8 του από 11.6.1980 π.δ.

Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 π.δ. (Δ’ 374) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.  Όροι και περιορισμοί δομήσεως διά την εκτός των ορίων των εν άρθρω 1 του παρόντος οικισμών αλλ’ εντός των διοικητικών ορίων των δήμων ή κοινοτήτων εις τους οποίους υπάγονται ούτοι, οι προβλεπόμενοι διά του από 6.10.78 Π. Δ/τος “περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών11 (ΦΕΚ 538 Δ/78) εξαιρέσει του άρθρου 4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές, χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικά παραγόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και φυσικά παραγόμενων προϊόντων της περιοχής, εφαρμοζομένων των όρων δόμησης του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ’ 270)